19.08-23.08.2019: Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet. Les mer her

24.09-26.09.2019: Occupational Health and Safety in Agriculture and Horticulture. Les mer her

26.10-30.10.2019:  Årskonferansen 2019 med yrkeshygienisk kurshelg i Stavanger. Les mer her

12.11-14.11.2019Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019Les mer her