06.05.2019: Helsefarer ved nanomaterialer og beskyttelse av arbeidstakere. Les mer her

13.05.2019: Vårkonferansen 2019. Hud og Hudeksponeringer. Les mer her

20.05-24.05.2019: Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering. Les mer her

03.06-06.06.2019: Hvordan nano- og ultrafine og partikler kan påvirke menneskers helse og miljø. Les mer her

12.06-13.06.2019: EcoOnline inviterer til Sommerseminar 2019Les mer her

19.08-23.08.2019: Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet. Les mer her

24.09-26.09.2019: Occupational Health and Safety in Agriculture and Horticulture. Les mer her

26.10-30.10.2019: Årskonferansen 2019 med yrkeshygienisk kurshelg i Stavanger. Mer informasjon kommer