03.11-05.10.2020: Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse. Les mer her.

10.12.2020: Webinar om Grenseverdier. Mere informasjon kommer.

11.09-15.09.2021IOHA 2021 Goes Virtual. Mere informasjon kommer.