31.08.2020: Webinar om EN-689!. Program

03.11-05.10.2020: Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse. Les mer her.

21.08-26.08.2021The 12th IOHA International Scientific Conference (IOHA2021). Mere informasjon kommer.