Kriterier for sertifisering

Utdanning

Minimum 3 års teknisk-naturvitenskapelig studier ved godkjent universitet eller høgskole

Arbeidserfaring

Minimum 7 år relevant erfaring med min. 50% yrkeshygiene. (Kan reduseres med 2 år hvis universitetsutdanning av høyere grad)

Etiske regler

NYFs etiske retningslinjer

Dokumenterte yrkeshygieniske kunnskaper

Eksamen innenfor et pensum med yrkeshygieniske emner på min. 60 studiepoeng (20 vekttall).
4 skriftlige eksamner

  • Generell yrkeshygiene
  • Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Fysisk arbeidsmiljøfaktorer
  • Biologiske arbeidsmiljøfaktorer

Fremlegging av 2 rapporter
Endelig muntlig eksamen

 

 

SERTIFISERT YRKESHYGIENIKER ( 5 år)

Det er dessuten laget en skisse av tidsløpet for sertifisering av yrkeshygienikere, den finner du her...

Kriterier for resertifisering

Arbeidserfaring

Må i foregående femårsperiode i gjennomsnitt hatt minst 50% av fulltidsstilling innenfor yrkeshygienisk fagområde.

Etiske regler

NYFs etiske retningslinjer

Dokumenterte yrkeshygieniske kunnskaper

Min 60 yrkeshygieniske fagpoeng i perioden . Hentet fra :

  • kurs,konferanser ( min 20 – maks 50 YF)
  • publisering, posters, innlegg i faglige fora (maks 30 YF)
  • arbeid i relevante styrer og fora (maks 10) YF)
 

 

SERTIFISERT YRKESHYGIENIKER ( 5 år)