Oversikt over NYFs administrative dokumenter for sertifiseringsordningen

Nedlasting

Dokument

Dok. nr

Rev.nr

Dato

pdf icon

Oversikt over dokumentene

NYF-A-01

7

2010

pdf icon

Eksamensreglement

NYF-A-02

3

2010

pdf icon

Kriterier for sertifisering

NYF-S-01

5

2010

pdf icon

Kriterier for resertifisering - yrkeshygieniske fagpoeng

NYF-S-03

5

2010

word icon

Beskrivelse av yrkeshygieniske emner

NYF-YE-01/08

2

2010

pdf icon

Retningslinjer for vurdering og vektlegging av yrkeshygieniske emner

NYF-YE-00

4

2010

word icon

Søknadsskjema sertifisering

NYS-SS-01

4

03.07.2014

word icon

Søknadsskjema resertifiserting

NYS-SS-02

3

03.07.2014

pdf icon word icon

Dokumentasjon av praksis

NYS-SS-03

2

20.03.2006

word icon

Skjema for dokumentasjon av yrkeshygieniske fagpoeng

NYS-SS-04

6

 03.07.2014
                  word icon  Oppmeldingsskjema eksamen

NYS-SS-05

3  25.05.2016
 pdf icon  

NYS

   

PDF

Pensum NYF-YE–01 Generell yrkeshygiene

P-NYF-YE-01

6

2020

pdf icon

Pensum NYF-YE–02 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer

P-NYF-YE-02

5

 2019

                 PDF

Pensum NYF-YE–03 Fysiske arbeidsmiljøfaktorer

P-NYF-YE-03

3

2020

pdf icon

Pensum NYF-YE–04 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima

P-NYF-YE-04

5

2019

  Tidsløp for sertifisering (kommer snart) NYF-A-02 Appendix 1 1 2008

pdf icon

Krav til innhold i rapporter

NYF-A-02 Appendix 2

4

2016

pdf icon Kriterier for bestått eksamen NYF-A-02 Appendix 3 1 2010
 

Behandlingsskjema for sertifisering

NYS-AD-01

1

1997

 

Rutiner for behandling

NYS-AD-02

1

1997

 

Behandlingsskjema for resertifisering

NYS-AD-03

1

2001

 

Presedensarkiv

NYS-AD-04

3

01.11.2005

pdf icon  word icon

Resertifisering – retningslinjer for vurdering av yrkeshygieniske fagpoeng

NYS-AD-05

1

01.05.2003

pdf icon

Etiske retningslinjer – norsk oversetting

NYS-AD-06

1

2010

word icon 

Vedtekter for NYS

NYS-AD-07

2

2008

Nedlasting

 Dokument English Version  Dok. nr    
              pdf icon Criteria for certification NYF-S-01    
              pdf icon Guidelines for evaluation and weighting of occupational hygiene topics NYF-YE-00    
              pdf icon Application form for certification NYS-SS-01    
              pdf icon Application form for recertification NYS-SS-02    
               pdf icon Criteria for recertification - occupational hygiene subject units NYF-S-03    
              pdf icon Description of occupational hygiene topics NYF-YE-01/08    
              pdf icon Documantation of occupational hygiene subject Units NYS-SS-04    
              pdf icon Form for registration to an examination NYS-SS-05    
               pdf icon Content requirements for reports presented for final certification of occupational hygienists and requirements for the oral examination. NYF-A-02-Appendix 2    
              pdf icon Criteria for passing the exam NYF-A-02-Appendix 3    
              pdf icon EXAMINATION REGULATIONS NYF – A-02    
               pdf icon

Statutes of the Foundation of Norwegian Occupational Hygienic Certification

NYS-AD-07