Yrkeshygienikeren er medlemsbladet til Norsk Yrkeshygienisk Forening. Ved å klikke på  
FOR MEDLEMMER, og logge seg inn, får man tilgang de til de fleste utgaver av Yrkeshygienikeren.

Alle bidrag til Yrkeshygienikeren sendes redaktøren som vedlegg til e-post (Word).

Redaktøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer. 

En oversikt over tidligere fagartikler kan finnes på Oria (bibliotektjeneste for fagbører og artikler)

Redaktør: Eirik Stensvik

Medlemmer av redaksjonsrådet:

  • Aslaug Johanne Skogesal
  • Oscar Espeland
  • Vivian Sagvaag
  • Nils Leversen
  • Morten Lunde
  • Anne Christine Børjesson
  • Tove Liljan Gamst Bodin

Utforming: Eirik Moe, Stavanger
Trykk: Allservice AS
Opplag: 420

Årsabonnement: kr. 300,-.

Annonsepriser i Yrkeshygienikeren:

  • 1/3 side: kr. 2500,-
  • 1/2 side: kr. 2700,-
  • 1/1 side: kr. 4100,-