International Occupational Hygiene Association (IOHA)

ioha

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) er som forening medlem av den Internationale Yrkeshygiene Foreningen (IOHA). Medlemmer av NYF er kollektivt medlem av den internasjonale foreningen.

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) er representert i styret av den internasjonale foreningen. Les mer om IOHA på IOHA.net .

 

IOHA Global Exposure Manager

IOHA sitt nyhetsbrev har fått ny utforming og navn "Global Exposure Manager".

 

National Accreditation Recognition (NAR)

Medlemmes foreningene i IOHA har etablert en ordning med vurdering og gjensidig anerkjennelse av hverandres sertifiseringsordninger (NAR). NYF fikk fornyet sin akkreditering på IOHAs siste styremøte i Den Haag juni 2016.
 
 

I 2010 ble Occupatoional Hygiene Traning Association (OHTA) stiftet med støtte av IOHA for å fremme utdanning av yrkeshygiene i verden. Norsk Yrkeshygieniske Forening har støttet OHTA sitt arbeid ved å inngå en samarbeidsavtale med OHTA (Memorandum of Understanding - MoU).

En av OHTA sine moduler "W501 - Farlige kjemiske forbindelser" er blitt oversatt til norsk.

Alt kurs og opplæringmateriell fra OHTA er gratisk og kan leses og lastes ned fra OHTA sine hjemmesider www.ohlearning.com  

 

OHTA