International Occupational Hygiene Association (IOHA)

IOHA 2

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) er som forening medlem av den Internationale Yrkeshygiene Foreningen (IOHA). Medlemmer av NYF er kollektivt medlem av den internasjonale foreningen.

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) er representert i styret av den internasjonale foreningen. Les mer om IOHA på IOHA.net .

 

IOHA Global Exposure Manager

IOHA sitt nyhetsbrev har fått ny utforming og navn "Global Exposure Manager". Første utgave av det nye nyhetsbrevet er nå ute.

 

IOHA-Newsletter-01

 Nyhetsbrevet inneholder bl.a.:

National Accreditation Recognition (NAR)

Medlemmes foreningene i IOHA har etablert en ordning med vurdering og gjensidig anerkjennelse av hverandres sertifiseringsordninger (NAR). NYF fikk fornyet sin akkreditering på IOHAs siste styremøte i Den Haag juni 2016.
 
 

I 2010 ble Occupatoional Hygiene Traning Association (OHTA) stiftet med støtte av IOHA for å fremme utdanning av yrkeshygiene i verden. Norsk Yrkeshygieniske Forening har støttet OHTA sitt arbeid ved å inngå en samarbeidsavtale med OHTA (Memorandum of Understanding - MoU).

En av OHTA sine moduler "W501 - Farlige kjemiske forbindelser" er blitt oversatt til norsk.

Alt kurs og opplæringmateriell fra OHTA er gratisk og kan leses og lastes ned fra OHTA sine hjemmesider www.ohlearning.com  

 

OHTA