Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) ble stiftet 1985 og er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger og NYF har definert "yrkeshygieniske" som:

"Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak".

Medlemmene av NYF har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Halvparten av medlemmene har en høyere grad fra universitet eller høyskole. De resterende har ulik grad av formell utdanning, hvor manglende teoretisk bakgrunn er veid opp med lang erfaring i arbeid med yrkeshygieniske problemstillinger.Tittelen eller begrepet "Yrkeshygieniker" brukes om/av en person som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger. Tittelen er imidlertid ikke beskyttet og kan derfor anvendes av hvem som helst. Det er innført en sertifiseringsordning som vil gi rett til bruk av tittelen "Sertifisert yrkeshygieniker".

Foreningens formål

Foreningens formål er gjennom kontaktskapende virksomhet å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseutvikling for medlemmene, øke den generelle forståelse for yrkeshygienens betydning for samfunnet og gjennom dette bidra til et bedre arbeidsmiljø. NYF er ikke et alternativ til en ordinær fagorganisasjon (Tekna, Forskerforbundet, NITO, m.fl.), men et supplement.

Hvem kan bli medlem?

 1. Norsk Yrkeshygienisk Forening kan følgende personer bli medlemmer:
  Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som har et arbeidsområde som nevnt over.

 2. Personer som ikke tilfredsstiller kravene til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

  Her finner du Søknadsskjema


Studenter innenfor relevant fagområde kan tegne studentmedlemsskap og betaler halvdelen av full årskontingent.

Aktiviteter i foreningen

Hvert år arrangeres to konferanser: en vårkonferanse (mai/juni) og en årskonferanse (oktober/november).

Yrkeshygienikeren

 Fagtidsskriftet Yrkeshygienikeren gis ut 3-4 ganger i året og omhandler aktuelle yrkeshygieniske tema. Det sendes ut til alle medlemmer og til abonnenter.

Lokallag

Vi har følgende lokallag:

 • Oslo/Akershus/Østfold

 • Indre Østland

 • Agder

 • Rogaland

 • Vestlandet

 • Møre og Romsdal

 • Trøndelag
 • Troms/Finnmark
 • Nordland/Sør-Troms
 • Vestfold/Buskerud/Telemark

 

Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering

Stiftelsen Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering (NYS) foretar sertifisering av yrkeshygienikere etter kriterier vedtatt av Norsk Yrkeshygienisk Forening.
Stiftelsens formål er å sikre yrkeshygienisk kompetanse ved å gjennomføre sertifisering av yrkeshygienikere. NYS forplikter seg til å gjennomføre sertifisering i henhold til anerkjente prinsipper for kvalitetssikring.

Pris

Medlemskontingenten er pr. tiden 750 kr pr år for hovedmedlemskap og 375 kr. pr år for pensjonister som har arbeidet med yrkeshygiene, arbeidsledige, permiterte og studenter.