Fagdokumenter:

God og presis rapportskrivning: veiledning for yrkeshygienikere

Adrian Hirst, Lynne Morgan, Sean Semple Utgave 1.0 Desember 2011

Til norsk ved Fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening
Utgave NO-1.0 mars 2014

Les mer her.

 

Statistikk for yrkeshygienikere (under utvikling)

Hjelp til statistisk vurdering av yrkeshygieniske målinger basert på NS-EN 689.

En beta-versjon av YH-HJELP er tilgjengelig på www.yrkeshygiene.no Direkte lenke til excel arket finner du her.

Endelig versjon og dokumentasjon vil bli gjort tilgjengelig her på NYF sine  sider.

 

Høringer

Høringsuttalelse fra NYF - Hva bør skje med BHT? Les mer her.

Høringsuttalelse, forslag til endringer i strålevernsforskriften. Les mer her.

Høringsuttalelse fra NYF V2 - FHI 2016 Handhygiene. Les mer her.

Høring om vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Les mer her.

Høring om krav til personlig verneutstyr (PVU). Les mer her.

Høring om endring i arbeidsmiljøforskriftene 701 til 706. Les mer her.

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven. Les mer her.

Høring om endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Les mer her.