Årets Yrkeshygieniker 2018: Eva Kramvik
Styret har som Årets Yrkeshygieniker 2018 valgt Eva Kramvik.

Hun har arbeidet 40 år hos Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), alltids med sterkt fokus på kvalitet og arbeidsmiljø for seg sjøl og sine kollegaer.

Årets yrkeshygieniker ble etter mange år frikjøpt i halv stilling for å jobbe i flere miljøgrupper på arbeidsplassen sin. Dette arbeidet resulterte i både en kokebok om hvordan HMS arbeidet skal drives basert på opparbeidet erfaring, samt at hun fikk arbeidsgivers HMS pris for dette arbeidet. 

Eva hatt vært på mange turneer med kollegaer og måleutstyr i bagasjen for å lære andre yrkeshygienikere rundt omkring i distriktene om muligheter man har for gjennomføring av eksponeringsmålinger.

Hun har undervist distriktets BHT ansatte og yrkeshygienikere. Gjennom grundig opplæring og tett oppfølging har hun gjennom over 20 år sørget for et godt yrkeshygienisk arbeid, det være seg på fødestuer, i gruver eller i fiskebedrifter.

Årets yrkeshygieniker har et godt øye for det forebyggende perspektivet, og engasjerer seg mer enn gjerne i byggeprosesser.

Eva har innhentet og formidlet kunnskap ved deltakelse i internasjonale konferanser som BOHS og IOHA. Arbeidet med masketetthetstesting og bruk av lystgass har hun også brakt ut gjennom innlegg på konferanser i våre naboland Finland og Russland.

Årets yrkeshygieniker har et utrettelige pågangsmot og hennes optimisme smitter, både på kollegaer på UNN og bedriftene hun samarbeider med.

Vi gratulerer Eva Kramvik med utnevnelsen.


Årets Yrkeshygieniker 2017Åse Dalseth Austigard

Styret har som Årets Yrkeshygieniker 2017 valgt Åse Dalseth Austigard. 

Åse er et kjent ansikt i fagmiljøet. Hun er kjent for sin kunnskap og vilje til å dele kunnskapen med andre. Årets Yrkeshygieniker brukes som kursholder i interne rekker, i utdanningssammenheng og også utenfor den yrkeshygieniske fagkretsen.

Denne personen fikk sin utdannelse ved NTH hvor polymerkjemi i kombinasjon med yrkeshygiene ble valget.

Mye kan sies om Årets Yrkeshygieniker

 • Arbeidet i flere fellesordninger for BHT
 • Arbeidet i egenordning i mange år
 • Sertifisert yrkeshygieniker
 • Sensor i forbindelse med sertifisering av nye yrkeshygienikere
 • Er ofte på fotballkamper
 • Synger i kor
 • Vært med å arrangere årskonferanser
 • Underviser på NTNU
 • Har sittet i styret i NYF
 • Har vært ansatt som Fagsekretær i NYF
 • Interessert i andres møkk og det det kan gi for arbeidsmiljøutfordringer
 • Holder nå på å ta en doktorgrad
 • Er kul og kommunal

Vi gratulerer Åse Dalseth Austigard med utnevnelsen.


Årets Yrkeshygieniker 2016
: Randi Hag

Styret har som Årets Yrkeshygieniker 2016 valgt Randi Hag. Hun har lang fartstid som yrkeshygieniker, med allsidig erfaring. Ble utdannet kjemiingeniør først, for så å bli sivilingeniør i organisk kjemi, og er en sertifisert yrkeshygieniker.

Årets Yrkeshygieniker har arbeidet i Arbeidstilsynet, vært nestleder og ansvarlig for analyser av organiske forbindelser ved Landsdelslaboratoriet i Bergen, ansatt ved bedriftshelsetjenester. Arbeidet i NUTEC, utleid til ulike oljeselskaper. Etter dette ble det jobbing med inneklima og narkosegasser i en fylkeskommune.

I det siste har hun arbeidet med pasientutredninger ved en yrkesmedisinsk avdeling. Her har hun blant annet gjort en grundig jobb i å etablere tester for å påvise hudallergi.

Mye kan sies om Årets Yrkeshygieniker, men for å vise noe av det personen har promotert, kan det nevnes at det er en uredd person, som ikke redd for å ta kontakt med media eller andre for å fremme en sak som er viktig. Sist illustrert ved at det ble observert et innslag på NRK der det var feil bruk av verneutstyr. Det ble tatt kontakt og dermed ble det intervju på NRK og innslag i flere aviser.

Randi Hag er utholdende og grundig. Er det et regelverk eller en problemstilling som ikke forstås, så stilles det spørsmål til den som kan gi et godt svar, om en så må gå høyt i hierarkiet for å finne svar.  Er saken viktig så gir hun seg ikke før det er gitt et godt svar.

Årets Yrkeshygieniker har hatt en lang tjeneste innen yrkeshygiene, helt siden starten av 1980-tallet, og tatt vare på masse gammel dokumentasjon. Hun har visstnok et dobbelt kontor der det ene er fylt til randen med eldre rapporter og datablader.

Personen er engasjert i frivillig arbeid, og har blant annet i mange år arbeidet som frivillig under Festspillene i Bergen.

Viktigst for personen er: 
Alltid forebygging og arbeidstakerne i sentrum.

Vi gratulerer Randi Hag med utnevnelsen.

 

(09112015) Årets Yrkeshygieniker 2015: Arne Haugan

Styret har som Årets Yrkeshygieniker 2015 valgt Arne Haugan. Han har vært aktiv i miljøet i mange år. I tillegg til å være faglig dyktig, er denne personen sosial med masse godt humør og har alltid en god historie på lager.

Arne Haugan har mye erfaring fra ulike bransjer og ulike fagområder.

All denne faglige kompetansen og erfaringen gjør at personen brukes mye til å være med å sette standarder; både tekniske standarder til arbeidsmiljøet og å utarbeide beste praksisdokumenter knyttet til kravene. Blir til og med regnet som opphavsperson til metoder. Ryktene sier at personen er god på å bruke sin kunnskap til å tenke praktisk og fornuftig når det gjelder håndheving av tekniske krav.

Personen brukes mye til kursholder, både for yrkeshygienikere og for andre miljøer, over hele verden. Har også bidratt til at noen har valgt å bli Yrkeshygienikere. Er en stor inspirasjonskilde og en god mentor for yrkeshygienikere med lite eller ingen yrkeshygienisk erfaring.

Arne Haugan har sin erfaring fra arbeid innenfor kommune, for konsulentbransjen og har i de siste 10 årene arbeidet innen oljebransjen.

Årets Yrkeshygienikern har sittet 8 år i styret i NYF og har de siste 13 årene passet på at NYF sin økonomi er korrekt. Det siste året har personen også ledet arbeidet med oppdatering av NORSOK S-002 og ISO TC67/SC8/WG Arctic operations -Working environment som begge er på høring nå.

Vi gratulerer Arne Haugan med utnevnelsen.

 

(30102014) Årets Yrkeshygieniker 2014: Petter Flo

Styret har i år valgt å gi prisen Årets Yrkeshygieniker til en yrkeshygieniker som har satt spor etter seg i media, både aviser og på TV. Det har vært spennende å ha fulgt med på det intense arbeidet som Petter har utført.

Han er utdannet kjemiker og cand.scient fra Bergen Ingeniørhøgskole (1985) og Kjemisk Institutt ved UIB (1993).

Årets Yrkeshygieniker har lang erfaring fra kjemisk analyse, prøvetaking, metodeutvikling og kvalitetssikring i privat og offentlig laboratorievirksomhet. Han har vært med på å bygge opp Alex Stewart Environmental Services AS i Odda og har vært ansvarlig for service delen ved verdens største leverandør av spesialkjemikalie; Clariant Oil services i Bergen.

Årets prisvinner begynte i Arbeidstilsynet første mai i 2007 som inspektør og er nå senior ingeniør og yrkeshygieniker. Han er en sterk bidragsyter i kjemisk nettverk og ved kursing av inspektører.

 
Petter har vært med på å avdekke og påpeke en samfunnsutvikling som medførte stadig verre HMS-forhold i det offentlige Norge.

Han har vært villig til å ta i bruk upopulære og kraftige virkemidler for å bevisstgjøre myndighetspersoner om deres ansvar.

Årets prisvinner er sterkt medskyldig i at politikere landet rundt er blitt klar over etterslepet de har på vedlikehold på bygningsmassen.

Mange steder er det nå planlagt og satt i gang omfattende opprusting av skolebygg for å sikre fullt forsvarlig inneklima for elever og skoleansatte.


Styret i NYF har gleden av å gi prisen Årets Yrkeshygieniker 2014 til Petter Flo.


Vi gratulerer Petter Flo med utnevnelsen.

 

 

(29102013) Årets Yrkeshygieniker 2013: Siri Merethe Hetland

 Siri Merete Hetland har blitt kåret til Årets Yrkeshygieniker 2013.

Styrets begrunnelse for utnevnelsen er at Siri er:

«Hun er rasende dyktig, svært effektiv og tydelig i både hva hun kan og hva hun mener. Hun har et stort spekter innen fagområdet vårt hvor hun briljerer; hun er en av de beste som utøvende yrkeshygieniker, som foreleser og ikke minst er hun et vandrende leksikon hva analyser angår».

 

Siri har utdannelse i analytisk kjemi fra universitetet i Oslo og har gjennom forsknings og utviklingsarbeid innen for kjemisk arbeidsmiljø, utarbeidelse av prøvetakingsstrategier for arbeidstilsynet (450), prøvetaking og veiledninger, satt sitt tydelige bumerke på mye innenfor yrkeshygiene i Norge.

 

Hun har også vært en viktig støtte for NYF, kolleger og andre innen yrkeshygieneområdet.

 

Videre skriver styret:

 «Hun er en person man alltid kan spørre og få hjelp hos når en er usikker på faglige spørsmål. Gjennom dette har hun gjennom mange år veiledet og løftet ferske yrkeshygienikere og bidratt til å heve kompetansen i hele fagmiljøet vårt».

 Vi gratulerer Siri med utnevnelsen.

 

Arbete och Hälsa :

Arbete och Hälsa legges nå ut gratis for nedlastning på Gøtebord Universites hjemmeside. Tidsskriftet kan lastes ned her.


(10112010) NYFs Kurshelg og Årskonferanse 2010

Programmet fra årskonferansen 2010 kan lastes ned her. Deltakere som ønsker tilsendt foredrag bes ta kontakt med fagsekretær på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

(29012010) NYFs Vårkonferanse 2010

NYFs vårkonferanse arrangeres på Thon Hotel Opera 3. mai. Program ligger her.

(23092009) Årets Yrkeshygieniker 2009: Trond Magne Schei

Trond Schei har blitt kåret til Årets Yrkeshygieniker 2009. Styrets begrunnelse er at Trond har gjort en enestående innsats for å få NYFs sertifiseringsordning internasjonalt

godkjent av IOHA. Dette har vært en omfattende prosess som Trond har lagt mye tid og energi i å få fullført. 8. oktober 2009 kom det endelige svaret fra IOHAs president Danilo Cottica om at NAR har godkjent sertifiseringsordningen. Dette er virkelig et kvalitetsstempel for NYF og våre sertifiserte yrkeshygienikere. Det er bare åtte land som har fått sine sertifiseringsordninger godkjent før oss.

Trond har også hatt en rekke verv i NYF og gjort en viktig innsats for foreningen i mange år, han var blant annet leder fra 2005-2007.

Vi gratulerer Trond med utnevnelsen.

(15052009) NYFs Årskonferanse og kurshelg 2009

NYFs årskonferanse 2009 vil bli holdt 19.-23. sept. på Hotell Caledonien i Kristiansand. Program ligger her.

(01052009) NYFs Vårkonferanse 2009

NYFs vårkonferanse arrangeres på Thon Hotel Opera 11. mai. Program ligger her.

(10112008) Årets Yrkeshygieniker 2008: Syvert Thorud

Syvert Thorud har blitt kåret til Årets Yrkeshygieniker 2008. Styrets begrunnelse for utnevnelsen er at Syvert har ytt en enestående service og vært til stor faglig støtte for andre yrkeshygienikere via sitt arbeid på organisk gruppe på STAMI. Syvert tar seg alltid tid til å hjelpe, og prioriterer å bruke tid på de henvendelsene som han får fra yrkeshygienikere rundt om i Norge. Der han selv ikke kan svare, bruker han til og med tid på å undersøke problemstillingen og finne svar andre steder. De timene Syvert har brukt i telefonen med å veilede yrkeshygienikere er ikke få. Dette er arbeid som er lite synlig, og som neppe gir så stor karrieremessig gevinst som andre oppgaver, men det er arbeid som betyr mye for oss yrkeshygienikere. En yrkeshygieniker kan komme borti en rekke ulike problemstillinger og det er umulig å kunne alt, så det å ha slike ressurspersoner som Syvert er viktig. Han sier aldri nei og er alltid velvillig til å svare på spørsmål og gi sin dybdekunnskap videre.

Vi gratulerer Syvert med utnevnelsen.

(21012008) NYFs Årskonferanse og kurshelg 2008

NYFs årskonferanse 2008 vil bli holdt 1-5. nov. på Grand Hotel Terminus i Bergen. Program vil bli lagt ut her.

(01122007 ) NYFs Vårkonferanse - 08

Vårkonferansen 2008 ble arrangert den 22. april på Hotell Opera i Oslo. Tema var fra "Fra risikovurdering til handling". Programmet finner du her.

(01112007) Fagsekretær

Kjetil Jacobsen virker fra 1.nov i fagsekretær stillingen, torsdager og fredager fra OHS i Stavanger,

fram til Anna er tilbake.

(02112007) Årets Yrkeshygieniker 2007: Oddbjørg Viko

Oddbjørg Viko er årets yrkeshygieniker 2007! Primært for arbeidet i Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering(NYS).

(02112007) Ny håndbok!
Risikovurdering av mekaniske vibrasjoner-, Hånd- og armvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner
Risikovurdering er et krav i henhold til forskriften "Vern mot mekaniske vibrasjoner", og håndboken " Risikovurdering av mekaniske vibrasjoner, Hånd- og armvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner", er skrevet som et forhåpentligvis nyttig innspill i dette
arbeidet.

Boken er skrevet av Ulf Skogen (Sertifisert yrkeshygieniker / Eurotox reg. toksikolog, Bedriftshelsen as). Fysioterapeut Solrun Holien ved HMS Mosjøen AS har skrevet vedlegg 5 i
håndboken; målerapport helkroppsvibrasjoner. Håndboken er laget med støtte fra NHOs arbeidsmiljøfond.

Håndboken kan nå lastes ned fra Nyfs sider:
Word-dokument
pdf-fil

(19032007) Årets yrkeshygieniker 2006: Hans Thore Smedbold

Hans Thore ble utnevnt til Årets Yrkeshygieniker 2006.
Styrets begrunnelse for utnevnelsen er at Hans Thore har gjort en unik innsats for NYF, både via en rekke verv og som engasjert bidragsyter i en rekke sammenhenger. Hans Thore er lidenskapelig opptatt av faget vårt og har vært en foregangsfigur for både nytenkning og det å ivareta den yrkeshygieniske historien. Vi gratulerer Hans Thore med utnevnelsen.

(25042007) Nettsidene til Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering er oppdaterte!

 • Du finner oppdatert informasjon om NYS her
 • Dokumentoversikten til sertifisering med linker til nedlasting finner du her.

(19032007) Vikar for fagsekretæren
Fra midten av februar fikk NYF ny fagsekretær som skal vikariere for Anna Nordhammer mens hun er i svangerskapspermisjon. Hun heter Kirsten Selnæs og er 30 år. Kirsten bor i Trondheim, er gift og har to små gutter.

Kirsten er utdannet sivilingeniør i Biofysikk og medisinsk teknologi fra NTNU og har yrkeserfaring som medisinsk fysiker. Hun jobbet 2 år på Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) etter endt utdanning, og har etter det vært hjemmeværende med barn før hun nå begynner å jobbe for oss i NYF.

(19032007) Fra tidsskriftshylla
Forsker Erik Bye ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har laget en samleside på internet med korte omtaler av aktuelle tidsskriftsartikler innen området arbeid og helse, med spesiell vekt på yrkeshygiene. Nettsiden gir oversikt over artikler tidligere publisert i tidsskriftet Yrkeshygienikeren.

(14122006) Årskonferansen 2006 i Stavanger

Tidligere nyheter