Nyheter

Fagrådet inviterte mandag 31. august 2020 til webinar om EN 689 

Bestillingsnummer 450, vår prøvetakningsmanual, finnes ikke lengre. Nå skal vi forholde oss til EN 689. Arbeidstilsynet har laget en forenkling av denne standarden, en veiledning i kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier til bruk for yrkeshygienikere. Det deltok vel 200 personer på webinaret.

Fagrådet er svært fornøyd med webinaret og diskusjonene.Mye er avklart med den nye veiledningen, men det er fortsatt behov for videre diskusjoner og avklaringer mot Arbeidstilsynet rundt flere av temaene som ble diskutert. 

Håper flere av dere ser mulighet til å bidra i dette. Presentasjonene er sendt ut til deltagerne på webinaret. 

 

Innlegg på webinaret

Del 1: Anne Marie Lund Eikrem, Yrkeshygieniker / Seniorrådgiver, Arbeidstilsynet

Ny veiledning fra Arbeidstilsynet: Kartlegging og vurdering av kjemiske forurensinger i arbeidsatmosfæren

Lenke til veiledningsteksten hos Arbeidstilsynet.

Del 2: Hans Thore Smedbold (SYH), Yrkeshygieniker / Forsker, Proactima AS

Ny EN 689 (2019). Hva den betyr og noe om det standarden ikke sier noe om

Del 3: Knut Grove (SYH), Yrkeshygieniker / Leder arbeidsmiljø, International SOS

Praktisk bruk av EN 689