Nyheter

Den 16.06.20 arrangerte NYF et webinar om SARS-CoV-2 og verneutstyr. På webinaret deltok 149 personer. Fagrådet og styret i NYF er svært godt fornøyd med gjennomføringen og deltagelsen.

Noen punkter fra webinaret:

  • Munnbind er ikke egnet som verneutstyr i situasjoner hvor arbeidstakere skal beskyttes mot SARS-CoV-2.
  • Erfaringen fra OUS viser at et betydelig antall ansatte har blitt smittet på jobb i situasjoner hvor de burde vært beskyttet. Dette antas å være en generell utfordring og ikke spesiell for OUS. 
  • Vi må bli bedre til å fange opp de smittesituasjonene som ikke er knyttet til direkte pasient kontakt, som smittesluser, garderober, håndtering av smitteutstyr m.m., samt at teknisk personell også må gis tilstrekkelig beskyttelse. 
  • Fagrådet i NYF følger opp webinaret med å utarbeide en veiledning for bruk av verneutstyr.

Program

Tirsdag 16. juni kl 09:00 – 11:30

Agenda:

09:00 Velkommen v/NYF fagråd

09:05 Covid-19 – maske versus munnbind? v/Ann-Helen Olsen, Universitetssykehuset Nord-Norge. Lenke

Benstrekk

10:00 Praktisk erfaring fra sykehus v/Hien Pham Berntsen, Oslo Universitetssykehus. Lenke

10:45 AIHA White paper PPE – hva mener yrkeshygienikere i Norge? Hans Thore Smedbold, Proactima. Lenke

11:10 Yrkeshygiene fremover – hvordan er NYF sine medlemmer truffet av pandeminen ? Oscar Espeland, Leder av fagrådet i NYF

11:30 Slutt

Nyttig informasjon om Korona i arbeidslivet kan finnes på UNNs hjemmesider. 

Korona i arbeidslivet