Nyheter

En internasjonal yrkeshygienisk dugnad har resultert i et sett av internasjonale opplæringsmoduler innen yrkeshygiene.

Arbeidet har vært støttet av den Internasjonale Yrkeshygiene Foreningen (www.IOHA.net ) og enkelte nasjonale foreninger. I Norge støttes arbeidet av Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF). Internasjonale eksamener og oversettelse av materialet til norsk m.m. ledes og koordineres av Utdanningsutvalget i NYF. Se www.ohlearning.com.