Nyheter

appleSertifseringseksamener avvikles i forbindelse med kurshelg og årskonferanse i Sandnes 27.-31.10.2012.
NYF-YE-01 Generell yrkeshygiene
NYF-YE-03 Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
Informasjon om tidspunkt legges ut når det er klart. Mer info om sertifiseringseksamenene her.