Nyheter

Epostlisten

NYFs epostliste for medlemmer

Denne ble lagt ned 1 mai 2014.

 

Yrkeshygienisk programvare

IHSTAT

IHSTAT is a excel worksheet that enables statistical analyses of occupational hygiene measurement data and compliance testing (with occupational exposure limits). IHSTAT was developed by AIHA (American Industrial Hygiene Association).

 1. Determines whether samples are normally distributed or log normally distributed.
  Where:
  • Normal distribution – data that clusters around a mean/average
  • Log Normal distribution – the logarithm of data is normally distributed
 2. Determines percentage of samples that exceed the occupational exposure limit

Download IHSTAT HERE: (IHSTAT (555))

Nyheter

(24062011) NYFs Kurshelg og årskonferanse 2011

NYFs kurshelg og årskonferanse arrangeres på Lillehammer 29.10-2.11.2011. Program ligger her.

(13032011) NYFs Vårkonferanse 2011

NYFs vårkonferanse arrangeres på Thon Hotel Opera 9. mai. Program ligger her.

(10112010) Årets Yrkeshygieniker 2010: Magne Bråtveit

Magne Bråtveit har blitt kåret til Årets Yrkeshygieniker 2010.

Styrets begrunnelse for utnevnelsen er at Magne er Norges første professor innen yrkeshygiene. En viktig milepæl for faget vårt!

Magne har også hatt flere verv i NYF og gjort en viktig innsats for foreningen, han har vært både i fagrådet og har arbeidet med sertifiseringsordningen som han i sin tid var med å ta initiativ til.

Nå er han i Utdanningskomiteen og jobber aktivt for å styrke utdanningsmulighetene for yrkeshygienikere i Norge.

Vi gratulerer Magne med utnevnelsen. 

Yrkeshygienikeren

Yrkeshygienikeren er medlemsbladet til Norsk Yrkeshygienisk Forening. Ved å klikke på  
FOR MEDLEMMER, og logge seg inn, får man tilgang de til de fleste utgaver av Yrkeshygienikeren.

Alle bidrag til Yrkeshygienikeren sendes redaktøren som vedlegg til e-post (Word).

Redaktøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer.

Redaktør: Eirik Stensvik

Medlemmer av redaksjonsrådet:

 • Aslaug Johanne Skogesal
 • Oscar Espeland
 • Vivian Sagvaag
 • Nils Leversen
 • Morten Lunde
 • Anne Christine Børjesson
 • Tove Liljan Gamst Bodin

Utforming: Eirik Moe, Stavanger
Trykk: Allservice AS
Opplag: 420

Årsabonnement: kr. 300,-.

Annonsepriser i Yrkeshygienikeren:

 • 1/3 side: kr. 2500,-
 • 1/2 side: kr. 2700,-
 • 1/1 side: kr. 4100,-
 
 

Nordland/Sør-Troms

Har ikke lokallag.

Kontakt fagsekretær.