Nyheter

NYF Webinar 10.12.2020 om Grenseverdier

Fagrådet i NYF inviterer den 10.12.2020 kl. 09:00-12:00 til webinar om grenseverdier.

Grenseverdier er en av grunnstenene i vårt yrkeshygieniske arbeid. Fagrådet ønsker med dette webinaret å spre kunnskap om de og sette fokus på hvilken funksjon og nytte de har, hvordan Arbeidstilsynet arbeider med de og om vi kan stole på de. Vi vil også kommentere på enkelte utfordringer i forhold til prøvetaking og analyse. NYF vil også benytte anledningen til å kåre "Årets yrkeshygieniker 2020".

  • Grenseverdier funksjon og nytte (Ellen Katrine Jensen (SYH), Equinor ASA)
  • Arbeidstilsynets arbeid med grenseverdisetting – arbeidsprosess, status og planer fremover (Astrid Lund Ramstad, Arbeidstilsynet)
  • Kan vi stole på grenseverdiene? (Hans Thore Smedbold (SYH), Proactima AS)
  • Utfordringer med prøvetakings- og analysemetoder (Oscar Espeland, SINTEF Norlab AS)
  • Årets Yrkeshygieniker – v/Leder i Norsk Yrkeshygienisk Forening, (Aslaug Johanne Skogesal (SYH), Equinor ASA)

Deltagelse på webinaret koster 500 kr. for medlemmer av NYF og 750 kr. for ikke-medlemmer.

Ved å delta på webinaret vil du også støtte foreningens arbeid.


For påmelding benytt følgende skjema "Påmeldingsskjema NYF WEBINAR".

Webinaret vil gi 1 YF til resertifisering for sertifiserte yrkeshygienikere (SYH).

Webinaret vil foregå på TEAMS. Lenke til TEAMS’ vil bli sendt ut dagen før webinaret.

 

Informasjon om tidligere NYF webinarer: 

16.06.2020 COVID-19

31.08.2020 EN 689

Webinar 16.06.20 ang. SARS-CoV-2 og bruk av verneutstyr

Covid-19 – maske versus munnbind? v/Ann-Helen Olsen, Universitetssykehuset Nord-Norge. Lenke

Praktisk erfaring fra sykehus v/Hien Pham Berntsen, Oslo Universitetssykehus. Lenke

AIHA White paper PPE – hva mener yrkeshygienikere i Norge? Hans Thore Smedbold, Proactima. Lenke

Nyttig informasjon om Korona i arbeidslivet kan finnes på UNNs hjemmesider.  Korona i arbeidslivet

Vårkonferansen 2015

nyf1NYF vårkonferanse, Thon hotell Opera 11. mai 2015.

Tema: Hvordan håndtere eksponering ved avvikende arbeidstid/ arbeidstidslengde?

Program