Norske tilsynsetater og andre sentrale organisasjoner

Norske institutter og forskningsinstitusjoner

Utenlandske institusjoner

Utenlandske tilsynsetater

Tidsskriftsartikler/journaler

Kjemisk og toksikologisk informasjon

Yrkeshygieniske foreninger:

Læring