Møre og Romsdals lokallag er for tiden ikke aktivt.

NYFs kontaktperson for yrkeshygienikere i Møre og Romsdal er Jonny Strømme-

Johnny Strømme
Glamox ASA
Birger Hatlebakksv. 15
6405 Molde
Telefon: 71 24 60 01
Telefaks: 71 24 60 64
jonny.stromme@glamox.com